Winkelcentrum Ridderhof wordt aangepakt!

De afgelopen jaren is veel gesproken over een renovatie van Winkelcentrum Ridderhof te Alphen aan den Rijn. Vanuit de Vereniging van Eigenaren (VVE) is afgelopen zomer besloten om zaken te gaan concretiseren.

Vanaf eind oktober wordt ten eerste het onderhoud aan de buitengevels aangepakt waarna vervolgens begin 2019 de binnenzijde een opfrisbeurt zal krijgen. Dit zijn werkzaamheden gericht op behoud van het vastgoed en het verbeteren van de uitstraling van het winkelcentrum.

 

 

 

 

Naast deze onderhoudswerkzaamheden is door de VVE Ridderhof een grote stap gezet om te komen tot een volledige renovatie van het winkelcentrum. Hiervoor zijn diverse scenario’s aan de eigenaren gepresenteerd waaruit de eigenaren een selectie hebben gemaakt. De komende maanden wordt met alle stakeholders, zoals o.a. eigenaren, huurders en gemeente, gesproken over de geselecteerde scenario’s. In het eerste kwartaal van 2019 is de uitkomst van deze gesprekken gereed en wordt aan de VVE één scenario gepresenteerd waarover zij een besluit kunnen nemen. Als er een positief besluit valt kunnen de volgende stappen gezet worden tot verdere concretisering van het schetsontwerp zodat uiteindelijk een volledige renovatie gerealiseerd gaat worden.