Aanpassing daktuin VVE Bilgaardpassage Leeuwarden

Bij de VVE Bilgaardpassage Westzijde te Leeuwarden is de daktuin aangepast. De aanwezige rubbertegels zijn vervangen door dakgrind waardoor het aangezicht van de daktuin verbeterd is.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door V&H dakbedekking.