Verwijderen dieselpomp sprinklerinstallatie VVE Rozenhof Zaandam

In winkelcentrum Rozenhof te Zaandam was voor de sprinklerinstallatie en dieselpomp aanwezig die geregeld getest moest worden. In het kader van verduurzaming, en beperking van overlast naar naastgelegen panden, is de dieselpomp recentelijk verwijderd en vervangen door een elektromotor.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd na een traject van 1,5 jaar waarin het Programma van Eisen door Bureau Veldweg herschreven is. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Unica.