Het is van groot belang dat er een compleet pakket aan diensten geleverd wordt waardoor het beheer van het complex en/of gebied goed georganiseerd wordt. Objectief Management neemt hiermee de opdrachtgever veel werk uit handen. Objectief Management draagt zorg voor dit complete pakket, afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

Bekijk onze bedrijfsvideo:

De werkzaamheden van Objectief Management zijn toekomstgericht zodat er zowel op korte als lange termijn rendementsverbetering voor de opdrachtgever gerealiseerd wordt. Hiervoor wordt gezamenlijk met de opdrachtgever een beleidsplan opgesteld.

Ondanks dat vastgoedmanagement en gebiedmanagement voornamelijk met “stenen” te maken heeft zijn de emoties van de betrokken partijen van groot belang. Vastgoed- en gebiedmanagement behelst meer dan alleen het verzorgen van de administratie en het verhelpen van storingen en klachten.

Objectief Management treedt op als intermediair. De werkzaamheden worden vanuit diverse perspectieven benaderd. Een objectieve en neutrale opstelling met een duidelijk doel levert de opdrachtgever het gewenste resultaat op waarbij alle belanghebbenden in het proces betrokken worden.

De doelstelling van Objectief Management is ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen een zorgeloze woon- en werkomgeving verkrijgen.

Objectief Management onderscheidt zich door:

  • Objectiviteit
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke aandacht
  • Continu├»teit
  • Maatwerk
  • Resultaatgerichtheid
  • Ambitie
  • Realisme