Sponsoring Alpe d’Huzes

Objectief Management draagt vanaf 2012 haar steentje bij aan de Alpe d’Huzes. Alpe d’Huzes hanteert het antistrijkstokbeleid wat inhoudt dat donaties die door sponsoren gegeven worden één op één aan het KWF doorgezonden worden.
Meer informatie over de Alpe d’Huzes vindt u op www.opgevenisgeenoptie.nl.

De ondersteuning vanuit Objectief management bestaat uit een donatie aan de Stichting en daarnaast zet Eric Wilderbeek zich in als vrijwilliger tijdens de koersweek.
Als u Stichting Alpe d’Huzes wilt ondersteunen kan dit via de actiepagina van Eric Wilderbeek. Alle donaties zijn welkom. Als u een donatie boven de € 500,00 wilt doen, heeft u de mogelijkheid om een vermelding te krijgen op de site van Alpe d’Huzes. Indien u dit wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met Eric Wilderbeek.

logo-alpe-dhuzes-

Stageplaats SBB Leerbedrijf

Objectief Management is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

 

sbb-logo