Objectief Management voert veel van de werkzaamheden ter plaatse (on-site) uit waardoor de betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor de opdrachtgever zichtbaar worden. Bij Objectief Management is zowel lokale kennis, vakkennis en ruime ervaring aanwezig. Centraal staat dat er full-service management geleverd wordt.

Duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In onze werkzaamheden wordt getracht om de maatschappij centraal te stellen. Zowel als bedrijf voor onze projecten proberen we om het thema duurzaamheid te betrekken in de keuzes die gemaakt worden.

Binnen ons bedrijf is er een focus op beperking van het energiegebruik, milieubewustzijn en hergebruik en duurzaamheid van materialen. Deze focus wordt toegepast binnen ons bedrijf en ook bij het beheer van onze projecten.

Administratie, Technisch, Commercieel en Duurzaam beheer

Vanuit vier disciplines wordt bepaald op welke wijze de werkzaamheden ingevuld worden. Deze werkzaamheden omvatten bijvoorbeeld:

Administratief

 • Facturatie
 • Debiteuren en crediteurenbewaking
 • Budgetbewaking en prognose
 • Opstellen jaarrekening en begroting
 • Secretariaat

Technisch

 • Planmatig onderhoud
 • Dagelijks onderhoud
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
 • Sleutelbeheer
 • Facilitair beheer
 • Propertymanagement
 • Afhandeling van klachten en schades (24 uur per dag / 7 dagen per week)

Commercieel

 • Portefeuilleanalyse
 • Vergaderingen organiseren en begeleiden
 • Opstellen beleidsplan
 • Overleg met belanghebbenden
 • Rendementsoptimalisatie

Duurzaam beheer; (indien van toepassing en niet limitatief)

 • Energie- en water monitoring: Het Object wordt -waar mogelijk- zoveel mogelijk voorzien van ‘slimme’ meters. Daar waar geen ‘slimme’ meter aanwezig is, wordt ten minste 1x per jaar de meterstanden van gas, water en elektra opgenomen en in een overzicht ingevoerd. Energieverbruik wordt gemonitord en geanalyseerd en jaarlijks gerapporteerd. Bij afwijkend verbruik ten opzichte van het standaard verbruik worden adequate acties ondernomen. In de Algemene Ledenvergadering wordt een overzicht van alle nutsverbruiken van de gemeenschappelijke installaties van het Object van het afgelopen kalenderjaar, en het kalenderjaar ervoor gepresenteerd.
 • Jaarlijks wordt gerapporteerd over de vuilafvoer per gebruiker.
 • Bij uitvoering van (planmatig) onderhoud met betrekking tot het object dat voor rekening van de V.V.E. komt, wordt gekeken naar de toepasbaarheid van duurzame materialen en toepassingen.
 • Duurzaam materiaalgebruik: Bij het uitvoeren van het gebudgetteerde onderhoud wordt zorg gedragen voor gebruik van duurzame materialen.
 • Certificering: Indien de VVE daartoe verzoekt, wordt opdracht verleent aan derden om duurzaamheidscertificaten (Breeam, GPR, Energielabel) op te stellen.

Ter ondersteuning en aanvulling op deze werkzaamheden verricht Objectief Management onder andere werkzaamheden op het gebied van Marketing, Promotie en Veiligheid bij winkelgebieden en bedrijventerreinen.