Bieb
Dienstverlening

VVE management

Bij het beheer van Verenigingen van Eigenaren draait het om het zo goed mogelijk laten functioneren van een complex waardoor het grootste woon- en/of werkgenot bereikt wordt. In overleg met de Vereniging van Eigenaren wordt een beleidsplan opgesteld waarin de gewenste diensten omschreven staan. Klantgerichtheid staat hierbij centraal. De Vereniging van Eigenaren moet altijd akkoord geven op de adviezen die door Objectief Management worden voorbereid. Essentieel hierbij is het verkrijgen van consensus.

Eric
Heeft u een vraag?
Neem contact op met Eric Wilderbeek
Bel direct 070 327 31 99

Verenigingen van Eigenaren zijn zowel bij winkelcentra, kantoren, wooncomplexen en gecombineerde complexen mogelijk.

  • Bij het VVE Beheer van een winkelcentrum wordt door Objectief Management ook werkzaamheden verricht om het functioneren van het winkelcentrum als geheel te verbeteren. Hierbij worden zowel de belangen van de eigenaren als de ondernemers binnen het winkelcentrum behartigd. Een goed functionerende VVE binnen een goed winkelcentrum heeft een positieve invloed op het totale rendement van zowel eigenaren als ondernemers. Onderwerpen waar Objectief Management naast het reguliere VVE-beheer ook bij betrokken wordt zijn Keurmerk Veilig Ondernemen, Centrummanagement, BedrijvenInvesteringsZone.
  • Bij het VVE beheer van kantorencomplexen is van groot belang dat de gevestigde bedrijven hun werkzaamheden in een goed functionerend gebouw kunnen uitvoeren.
  • Bij het VVE beheer van wooncomplexen staat de bevordering van het woongenot voorop. Hierbij wordt door Objectief Management gezamenlijk met de eigenaren binnen de VVE een juiste samenwerking en communicatie voor opgezet.
  • Bij het VVE beheer van gecombineerde complexen is het van belang dat zowel het woongenot van de bewoners als het ondernemerschap van de bedrijven in goede harmonie samengaan. Objectief Management treedt hierbij als intermediair op.

Objectief Management heeft, naast ervaring in het beheer van Appartementenverenigingen, ook ruime ervaring in het beheer van Coöperatieve Verenigingen van Eigenaren en andere juridische constructies met verdeeld eigendom.

Objectief Management levert ook begeleiding bij het opstarten van een Vereniging van Eigenaren, aan onder andere projectontwikkelaars, aannemers en “slapende VVE’s”.

Projecten met VVE beheer
Heeft u een vraag of project?

Neem gerust contact met ons op. Wij horen graag waar we u bij kunnen helpen.