Full service management

Objectief Management voert veel van de werkzaamheden ter plaatse (on-site) uit waardoor de betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor de opdrachtgever zichtbaar worden. Bij Objectief Management is zowel lokale kennis, vakkennis en ruime ervaring aanwezig. Centraal staat dat er full-service management geleverd wordt.

Duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In onze werkzaamheden wordt getracht om de maatschappij centraal te stellen. Zowel als bedrijf voor onze projecten proberen we om het thema duurzaamheid te betrekken in de keuzes die gemaakt worden.

Binnen ons bedrijf is er een focus op beperking van het energiegebruik, milieubewustzijn en hergebruik en duurzaamheid van materialen. Deze focus wordt toegepast binnen ons bedrijf en ook bij het beheer van onze projecten.

Administratie, Technisch, Commercieel

Vanuit drie disciplines, administratief, technisch en commercieel wordt bepaald op welke wijze de werkzaamheden ingevuld worden. Deze werkzaamheden omvatten bijvoorbeeld:

Administratief

 • Facturatie
 • Debiteuren en crediteurenbewaking
 • Budgetbewaking en prognose
 • Opstellen jaarrekening en begroting
 • Secretariaat

Technisch

 • Planmatig onderhoud
 • Dagelijks onderhoud
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
 • Sleutelbeheer
 • Facilitair beheer
 • Propertymanagement
 • Afhandeling van klachten en schades (24 uur per dag / 7 dagen per week)

Commercieel

 • Portefeuilleanalyse
 • Vergaderingen organiseren en begeleiden
 • Opstellen beleidsplan
 • Overleg met belanghebbenden
 • Rendementsoptimalisatie

Ter ondersteuning en aanvulling op deze werkzaamheden verricht Objectief Management onder andere werkzaamheden op het gebied van Marketing, Promotie en Veiligheid bij winkelgebieden en bedrijventerreinen.