Logo Centrummanagement

Centrummanagement draait om het organiseren, structureren en communiceren met en tussen de diverse belanghebbenden in een bepaald gebied. Dit kan bijvoorbeeld een binnenstad, bedrijventerrein of een winkelcentrum zijn. Belangrijk is om alle belangen inzichtelijk te maken zodat alle belanghebbenden begrip voor de andere partijen kunnen krijgen. Communicatie is hierbij het sleutelwoord.

De invulling van het centrummanagement varieert afhankelijk van het gebied en de gewenste werkzaamheden. De uitgangspunten blijven echter gelijk:

  • De aantrekkingskracht van een (winkel)centrum/bedrijventerrein is als geheel groter dan de optelsom van de afzonderlijke elementen.
  • Door goed management, innovatie, communicatie, actieve marketing en promotie wordt het imago van het (winkel)centrum/ bedrijventerrein verbeterd.
  • Verbeteren en behouden van de gewenste woon- en werkomgeving.
  • Rendementsverbetering voor eigenaren, ondernemers en bewoners.

Door de centrummanager wordt aan de hand van het beleidsplan een marketing en promotieplan opgesteld en uitgevoerd met als doel het rendementsverbetering voor de ondernemers te realiseren.