1
Centrummanagement

Oud Rijswijk behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

23 januari 2024
Persbericht Februari 2024

Op 1 november 2023 is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het winkelgebied Oud Rijswijk. De hercertificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, Politie eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het winkelgebied te verbeteren. Op donderdag 22 februari heeft wethouder Werner van Damme de KVO-certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig winkelgebied. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in. Door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt op een gestructureerde manier de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie en brandweer in het winkelgebied Oud Rijswijk gewaarborgd.

 

Afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om Winkelgebied Oud Rijswijk schoner en veiliger te maken. Enkele resultaten zijn:

  • Het weren van bromfietsers en scooters uit het voetgangersgebied en vervangen pollers door cameratoezicht.
  • Gezamenlijk met ondernemers, handhaving van Gemeente Rijswijk en Politie is een whatsApp-groep actief waarin zaken die gesignaleerd worden snel gedeeld worden en waarop daarna gereageerd kan worden.
  • Door de gemeente Rijswijk is een actief beleid ingezet op het verwijderen van weesfietsen om zo de capaciteit van de fietsenstallingen zo groot mogelijk te houden voor de bezoekers van het winkelcentrum. 
  • Er zijn nieuwe prullenbakken met meer capaciteit geplaatst waardoor er minder zwerfvuil in het winkelcentrum zal komen. 

 

Onder de ondernemers heeft ruim 78% een veilig gevoel in winkelcentrum Oud Rijswijk. In 2020 was dat nog 85%. De vermindering van het veiligheidsgevoel volgt de landelijke tendens, maar voor alle partijen is dit een punt van aandacht en er wordt hard gewerkt om dit weer te verhogen.  

Uit de cijfers van o.a. politie blijkt dat het winkelcentrum Oud Rijswijk minimaal te maken heeft met criminaliteit en overlast echter is het gevoel bij de ondernemers anders.

 

De KVO werkgroep is mede door het behalen van het certificaat geïnspireerd om ook de komende drie jaar diverse maatregelen uit te voeren om het winkelgebied nog verder te verbeteren op de gebieden schoon, heel en veilig. 

De belangrijkste onderwerpen zijn het realiseren van extra stallingsmogelijkheden voor fietsers,  verbetering van de inrichting van het openbaar gebied en verhogen algeheel veiligheidsgevoel.

Eric
Heeft u een vraag?
Neem contact op met Eric Wilderbeek
070 327 31 99