Planvorming winkelcentrum Paddepoel Groningen

Op 12 juli 2021 heeft MWPO, in samenwerking met AAS Architecten, Rijnboutt Architecten en woningcorporatie Nijestee een eerste plan gepresenteerd aan de leden van de CVvE. Winkelcentrum Paddepoel dient de winkelstructuur te versterken, zowel ruimtelijk economisch als programmatisch (wonen en winkelen).

De leden waren enthousiast en de CVvE zal dit samen met deze stakeholders verder brengen met als doel een goed, sterk en toekomstbestendig winkelcentrum met toevoeging van wonen te realiseren. Daarnaast bieden deze initiatieven perspectief om de leef kwaliteit en de uitstraling van de gehele openbare ruimte te versterken en vergroenen en het parkeren te optimaliseren.