Author: Nard-Jan Sneep

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

In verband met de afgekondigde maatregelen m.b.t. het Coronavirus zijn we genoodzaakt om de volgende maatregelen in gang te zetten: Alle uitgeschreven Algemene Ledenvergaderingen zijn tot nader order uitgesteld. De eigenaren en overige betrokkenen worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Wanneer de vergaderingen weer plaats kunnen vinden

Page 1 of 5