Maatregelen i.v.m. Coronavirus

In verband met de afgekondigde maatregelen m.b.t. het Coronavirus zijn we genoodzaakt om de volgende maatregelen in gang te zetten:

  • Alle uitgeschreven Algemene Ledenvergaderingen zijn tot nader order uitgesteld. De eigenaren en overige betrokkenen worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Wanneer de vergaderingen weer plaats kunnen vinden worden de eigenaren van de nieuwe datum op de hoogte gesteld.
  • Alle overleggen met eigenaren, aannemers en overige personen worden zoveel als mogelijk telefonisch of via onlinecommunicatie ingepland.
  • Ons kantoor en servicelijn is gewoon bereikbaar via  070 3273199 echter is er een minimale kantoorbezetting waardoor bij vragen er wellicht een terugbelnotitie gemaakt moet worden.
  • Bij storingen en calamiteiten wordt, net als gewoonlijk door ons, actie ondernomen echter zijn we afhankelijk van onze aannemers en uitvoerende partijen of zij de mogelijkheden hebben om de werkzaamheden uit te voeren.

Wij trachten ons dienstverlening op een normaal niveau te handhaven en u zo veel als mogelijk tot dienst te zijn.